Vận chuyển quốc tế

Các loại phí trong vận tải biển quốc tế

  • 29/10/2019

1. Phí GRI (General Rate Increase): phụ phí của cước vận chuyểnPhí tăng giá vận chuyển. Phí chỉ xảy ra vào mùa hàng cao điểm2. Phí PSS (Peak Season Surcharge): Phụ phí mùa cao điểmPhụ phí này thường được các...

Xem tiếp