Chào mừng đến với trang thông tin và mua sắm BNQ Global!

Giỏ hàng của bạn đang trống

Tiếp tục mua hàng

QĐ 583 DM HH XNK rủi ro về phân loại hàng hóa và áp dụng mức thuế

Quyết định 583/QĐ-TCHQ ngày 22/3/2019 về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro về phân loại hàng hóa và áp dụng mức thuế

Bình luận

Category