Chào mừng đến với trang thông tin và mua sắm BNQ Global!

Giỏ hàng của bạn đang trống

Tiếp tục mua hàng

Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục hàng hoá làm thủ tục tại cửa khẩu nhập

Ngày 27/06/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg, Quy định danh mục hàng hoá nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

Hiệu lực từ ngày 01/9/2019

Thay thế Quyết định 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/5/2017


23/2019/QĐ-TTg

23/2019/QĐ-TTg

23/2019/QĐ-TTg

23/2019/QĐ-TTg

23/2019/QĐ-TTg

23/2019/QĐ-TTg

23/2019/QĐ-TTg

23/2019/QĐ-TTg


Bình luận

Category