Chào mừng đến với trang thông tin và mua sắm BNQ Global!

Giỏ hàng của bạn đang trống

Tiếp tục mua hàng

Chỉ kiểm tra thực tế hàng hóa quá cảnh khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm

Cơ quan Hải quan sẽ đánh giá việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Liên quan đến việc kiểm tra thực tế hàng hóa quá cảnh, mới đây, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp và Hiệp hội Kinh doanh dịch vụ quá cảnh hàng hóa về việc toàn bộ lô hàng quá cảnh Việt Nam bị kiểm tra thực tế, gây ách tắc hàng hóa. và khó khăn cho hoạt động kinh doanh hàng hóa quá cảnh.


Để thống nhất thực hiện, căn cứ Điều 43 Nghị định 08/2015 / NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 19 Điều 1 Nghị định 59/2018 / NĐ-CP của Chính phủ, Điều 51 Thông tư 38/2015 / TT- BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 29 Điều 1 Thông tư 39/2018 / TT-BTC của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan cho biết cơ quan hải quan chỉ kiểm tra hàng hóa quá cảnh nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật.


Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu một số đơn vị hải quan địa phương chỉ đạo các chi cục hải quan trực thuộc phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu tiến hành kiểm tra thực tế 100% đối với hàng hóa quá cảnh của một số doanh nghiệp có dấu hiệu nghi vấn để tăng cường kiểm soát hoạt động của lợi dụng quá cảnh để vận chuyển hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.


Đồng thời, một số đơn vị cũng đã được Tổng cục Hải quan yêu cầu đánh giá công tác kiểm tra, kiểm soát chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cũng như đề xuất các giải pháp trong thời gian tới.


Theo Cục Giám sát quản lý về hải quan, các quy định của pháp luật về chính sách quản lý, thủ tục hải quan đối với loại hình hàng hóa quá cảnh đã cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển, đồng thời đảm bảo quản lý hải quan đối với hoạt động vận tải hàng hóa chịu sự giám sát hải quan.


Tuy nhiên, việc thực hiện quản lý hải quan đối với hoạt động quá cảnh vẫn tiềm ẩn một số rủi ro để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm, gian lận thương mại. Ví dụ, hàng hóa quá cảnh bao gồm hàng hóa nhập khẩu có điều kiện hoặc cấm nhập khẩu. Sau khi hàng hóa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, doanh nghiệp tìm cách nhập khẩu trở lại Việt Nam.


Để tăng cường quản lý loại hình này, Cục Giám sát quản lý về hải quan đã tham mưu cho Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện.


Nguồn: Customs News

https://english.haiquanonline.com.vn/only-conduct-physical-inspections-for-transit-goods-when-detecting-a-sign-of-violation-17194.html


Bình luận

Category