Chào mừng đến với trang thông tin và mua sắm BNQ Global!

Giỏ hàng của bạn đang trống

Tiếp tục mua hàng

Công văn 5421/TCHQ-GSQL 26/8/2019


Những vấn đề vướng mắc liên quan đến C/O mẫu E mới theo Hiệp định Thương mại tự do ASEAN- Trung Quốc (ACFTA) đã chính thức được tháo gỡ. Ngày 26/8, Tổng cục Hải quan có công văn số 5421/TCHQ-GSQL hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện.


Cụ thể:

- Đối với C/O mẫu E mới (Phụ lục 2 Thông tư 12/2019/TT-BCT) do Trung Quốc cấp: Chấp nhận C/O từ ngày 20/8/2019.

- Đối với C/O mẫu E mới do các nước ASEAN cấp: Chấp nhận C/O từ ngày 1/8/2019.

- Đối với C/O mẫu E cũ: Chấp nhận C/O cấp trước ngày 31/8/2019 trong thời gian còn hiệu lực và thực hiện kiểm tra C/O theo Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương; không chấp nhận C/O mẫu E cũ cấp sau ngày 31/8/2019.


Việc kiểm tra C/O mẫu E mới để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt, Tổng cục Hải quan chỉ đạo cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện theo cam kết của các nước ASEAN và Trung Quốc đã thống nhất tại Nghị định thư sửa đổi Hiệp định ACFTA (đã được nội luật hóa tại Thông tư 12/2019/TT-BCT ngày 30/7/2019 của Bộ Công Thương).


Như vậy, hướng dẫn của Tổng cục Hải quan đã tháo gỡ những vướng mắc về áp dụng C/O mẫu E mới theo Hiệp định ACFTA những ngày vừa qua.


Nguồn: Báo Hải quan onlineBình luận

Category