Chào mừng đến với trang thông tin và mua sắm BNQ Global!

Giỏ hàng của bạn đang trống

Tiếp tục mua hàng

Tạm Nhập Tái Xuất Máy Móc Đã Qua Sử Dụng Theo Hình Thức Mượn Trong Thời Gian Nhất Định

Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất theo hình thức cho mượn trong thời gian nhất định:

1. Thủ tục hải quan

Căn cứ khoản 1 Điều 15 Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 quy định về các hình thức tạm nhập, tái xuất khác, theo đó Công ty được tạm nhập hàng hóa vào Việt Nam theo hợp đồng ký với nước ngoài theo hình thức cho mượn trong một khoảng thời gian nhất định rồi tái xuất chính hàng hóa đó ra khỏi Việt Nam;

Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại khoản 29 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015.

2. Chính sách quản lý

Khoản 5 Điều 8 Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyển công nghệ đã qua sử dụng thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ

Khoản 2 Điều 1 Quyết định 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định các trường hợp không thuộc đối tượng áp dụng Quyết định này.

Đề nghị Công ty căn cứ vào quy định nêu trên, đối chiếu với thực tế hoạt động tạm nhập tái xuất để thực hiện.Trường hợp còn vướng mắc phát sinh, đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn cụ thể.


Nguồn: https://tieptheo.com/thread-402.html?

Bình luận

Category