Chào mừng đến với trang thông tin và mua sắm BNQ Global!

Giỏ hàng của bạn đang trống

Tiếp tục mua hàng

Cập nhật chữ ký số mới FPT lên Hải quan tại dịch vụ Hải quan BNQ

HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT CHỮ KÝ SỐ FPT LÊN HỆ THỐNG HẢI QUAN

 

Bước 1: Cắm USB Token Chữ ký số (CKS) FPT-CA vào máy tính.

 

Bước 2: Truy cập vào trang web của Tổng cục Hải quan tại địa chỉ https://www.customs.gov.vn, trong mục Dịch vụ công bấm vào mục Đăng ký Doanh nghiệp sử dụng chữ ký số.

dịch vụ hải quan bnq global

Bước 3: Giao diện DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ xuất hiện, nhập thông tin lên các trường Mã doanh nghiệpSố CMT  mã capcha sau đó bấm Xem thông tin.

Trong đó:

  • Mã doanh nghiệp: Nhập Mã số thuế của Doanh nghiệp.
  • Số CMT: Nhập số Chứng minh nhân dân hoặc số thẻ căn cước hoặc số hộ chiếu của Người đại diện pháp luật thể hiện trên Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp.

Lưu ý: Bạn có thể tra cứu số CMT tại đây.

dịch vụ hải quan bnq global

Bước 4: Nhấn “Xem thông tin chứng thư số

dịch vụ hải quan bnq global

Bước 5: Nhập “Ngày hết hiệu lực đăng ký” là hạn mới của chữ ký số.

Sau đó nhấn “Đăng ký thông tin”.

khai bao hai quan bnq global

Bước 6: Nhập mã pin token.

dịch vụ hải quan bnq global

Bước 7: Cập nhật thành công, chọn OK

dịch vụ hải quan bnq global

Bước 8: Sau khi Đăng ký Doanh nghiệp sử dụng Chữ ký số thành công, Bạn cần cập nhật thông tin Chữ ký số lên hệ thống VNACSS, tại mục Dịch vụ công, bấm vào mục Đăng ký sử dụng Hệ thống VNACSS cho doanh nghiệp.

khai bao hai quan bnq global

Bước 9:  Nhấn vào nút “Đăng nhập

khai nao hai quan bnq global

Bước 10: Chọn chữ ký số quản trị cũ của DN. Nhập thông tin MST và mật khẩu đăng nhập HQ.

 

khai bao hai quan bnq global

Bước 11: Vào phần I.5 “Đăng ký thay đổi thông tin tài khoản quản trị

 

dịch vụ hải quan bnq global

Bước 12: Lựa chọn thông tin chữ ký số mới để cập nhật làm quản trị. Sau đó nhấn “Cập nhật

 

dịch vụ hải quan bnq global

Bước 13: Vào mục II.1 “Sửa thông tin chung người sử dụng

 

khai bao hai quan bnq global

Bước 14: Vào mục “Thông tin người khai HQ”. Nhập “Ngày hiệu lực”. Sau đó lựa chọn “Chứng thư số mới”. Nhấn “Ghi”.

 

dịch vụ hải quan bnq global

Bước 15: Hệ thống báo “Cập nhật thành công

 

khai bao hai quan bnq global

Bước 16: Vào mục IV.1 “Tra cứu thông tin đăng ký

 

khai bao hai quan bnq global

Bước 17: Chọn tích “Sửa sau phê duyệt” và nhấn “Tìm kiếm”. Sau đó chọn “Gửi

 

khai bao hai quan bnq global

Bước 18: Chọn chữ ký số Quản trị. Nhập thông tin Tên và Email. Nhấn “Ký chữ ký số”. Sau đó nhấn “Gửi

 

khai bao hai quan bnq global

Bước 19: Thông báo gửi thành công.

 

khai bao hai quan bnq global

Bước 20: Vào phần “Tra cứu kết quả”. Kiểm tra xem dòng dịch vụ mới đã được cập nhật thành công.

khai bao hai quan bnq global

Nguồn: Fpt

Bình luận

Category