Khai báo Hải quan

Tạm Nhập Tái Xuất Máy Móc Đã Qua Sử Dụng Theo Hình Thức Mượn Trong Thời Gian Nhất Định

  • 29/08/2020

Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất theo hình thức cho mượn trong thời gian nhất định:1. Thủ tục hải quanCăn cứ khoản 1 Điều 15 Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 quy định...

Xem tiếp

Thủ tục nhập khẩu pin dự phòng

  • 15/08/2020

1. Văn bản Pháp luật liên quan:- Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG2. Chính sách mặt hàng:- Pin dự phòng không thuộc danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu...

Xem tiếp

Thủ tục nhập khẩu bình ắc quy

  • 15/08/2020

1. Văn bản Pháp luật liên quan:- Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG- Thông tư 41/2018/TT-BGTVT ngày 30/07/2018 QUY ĐỊNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY...

Xem tiếp

UCP 600 – Tiếng Việt

  • 25/09/2019

UCP 600 – BẢN QUY TẮC THỰC HÀNH THỐNG NHẤT VỀ TÍN DỤNG CHỨNG TỪ

Xem tiếp

UCP 600 – English

  • 25/09/2019

UCP 600 – BẢN QUY TẮC THỰC HÀNH THỐNG NHẤT VỀ TÍN DỤNG CHỨNG TỪ

Xem tiếp

Thông tư về Quy tắc xuất xứ giữa Hiệp hội các quốc gia ĐNÁ và Trung Quốc

  • 11/08/2019

Thông tư 12/2019/TT-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2019QUY ĐỊNH QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH KHUNG VỀ HỢP TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN GIỮA HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á VÀ NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN...

Xem tiếp