Chào mừng đến với trang thông tin và mua sắm BNQ Global!

Giỏ hàng của bạn đang trống

Tiếp tục mua hàng

Tổng Hợp Phần Mềm Hỗ Trợ Dịch Vụ Điện Tử - Chữ Ký Số, Hoá Đơn Điện Tử, PM Bảo Hiểm Xã Hội


Phần mềmLink
1. Phần mềm hỗ trợ thuế điện tử

1.1 Phần mềm ITaxviewer

2. Phần mềm hỗ trợ bảo hiểm xã hội
3. Phần mềm hỗ trợ các trang dịch vụ công
4. Phần mềm, tài liệu hỗ trợ chữ ký số
4.1 Newca Token Manager Setup v5Tải về
4.2 Giấy đăng ký cấp chứng thư số công cộng NewTel-CA - Mẫu DK01Tải về
4.3 Bkav CA Token Manager Tải về
5. Phần mềm hoá đơn điện tử
5.1 BkavCA Signer Plugin 2.0Tải về
6. Phần mềm hỗ trợ khác
6.1 Hướng dẫn đăng ký hệ thống VNACCS/VCIS dùng trong lĩnh vực Hải quanTải về
6.2 Hướng dẫn lấy 4 thông số khai báo Hải QuanTải về
6.3 Hướng dẫn kết nối chữ ký số với tài khoản trên hệ thống đăng ký kinh doanhTải về
6.4 Hướng dẫn cài đặt công cụ ký số trên hệ thống ecosysTải về
Category