Đại lý dịch vụ điện tử

Hướng dẫn cập nhật thông tin chữ ký số mới FPT trên hệ thống Thuế điện tử

  • 16/01/2021

HƯỚNG DẪN CÀI PLUGIN VÀ CẬP NHẬT CHỮ KÝ SỐ FPT1. Cài đặt tiện ích ký số ESigner trên trình duyệt Chrome. Bước 1: Trên trình duyệt Chrome bạn truy cập vào địa chỉ http://thuedientu.gdt.gov.vn, nhấn chọn mục Doanh Nghiệp => Đăng kýTrường hợp...

Xem tiếp

Tổng Hợp Phần Mềm Hỗ Trợ Dịch Vụ Điện Tử - Chữ Ký Số, Hoá Đơn Điện Tử, PM Bảo Hiểm Xã Hội

  • 09/01/2021

Phần mềmLink1. Phần mềm hỗ trợ thuế điện tử1.1 Phần mềm ITaxviewer2. Phần mềm hỗ trợ bảo hiểm xã hội3. Phần mềm hỗ trợ các trang dịch vụ công4. Phần mềm, tài liệu hỗ trợ chữ ký số4.1 Newca Token Manager...

Xem tiếp

Cập nhật gia hạn CKS BkavCA lên Hải quan tại dịch vụ hải quan thông quan hàng hoá BNQ

  • 27/12/2020

Hướng dẫn gia hạn Chữ ký số Bkav CA cho khách hàng kê khai Hải quan điện tử Sau khi yêu cầu gia hạn được Bkav CA tiếp nhận, bạn hãy thực hiện theo các bước sau đây để sử dụng...

Xem tiếp

Chữ ký số Newca

  • 19/12/2020

Chữ ký số cho Tổ chức, doanh nghiệpChứng thư số dành cho Tổ chức, doanh nghiệp là loại chứng thư số đại diện cho Tổ chức, khi sử dụng trong giao dịch điện tử có giá trị pháp lý tương...

Xem tiếp