Chào mừng đến với trang thông tin và mua sắm BNQ Global!

Giỏ hàng của bạn đang trống

Tiếp tục mua hàng

V/v vướng mắc thực hiện Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/04/2019

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 4441/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thực hiện Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/04/2019

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trong quá trình thực hiện Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo vướng mắc của Cục Hải quan địa phương và kiến nghị của một số doanh nghiệp xin trao đi với Quý Bộ như sau:

1. Về nguyên tắc quản lý:

Theo khoản 3 Điều 4 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg dẫn trên thì: Chỉ cho phép nhập khu máy móc, thiết bị, dây chuyn công nghệ đã qua sử dụng phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tại Việt Nam”. Như vậy, doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng để kinh doanh (bán) cho tổ chức, cá nhân trong nước để sản xuất thì có được chấp nhận không?

Trường hợp không được chấp nhận thì cơ quan hải quan căn cứ vào chứng từ gì để xác định doanh nghiệp thực hiện thủ tục nhập khẩu sẽ sử dụng máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng này để trực tiếp sử dụng cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp sau khi thông quan?.

Theo quan điểm của Tổng cục Hải quan thì căn cứ Điều 14 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg quy định trách nhiệm của doanh nghiệp nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng:

1. Thực hiện nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng theo quy định tại Quyết định này và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

2. Chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi vi phạm quy định tại Quyết định này và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan”.

Đ tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian chờ ý kiến trả lời của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố đề nghị doanh nghiệp khai báo rõ mục đích nhập khẩu là trực tiếp phục vụ hoạt động sản xuất trên tờ khai hải quan, doanh nghiệp chịu trách nhiệm về nội dung khai báo.

2. Về tiêu chí nhập khẩu dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng:

Theo quy định tại khoản 5 Điều 5 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg thì một trong những tiêu chí được phép nhập khẩu đối với dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng là: “5. Công nghệ của dây chuyền công nghệ phải đang được sử dụng tại ít nhất 03 cơ sở sản xuất trong các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (Organization for Economic Cooperation and Development – OECD)”. Tuy nhiên, phát sinh vướng mắc đối với quy định trên, doanh nghiệp không biết phải xin xác nhận từ cơ quan nào, thủ tục như thế nào và cần chứng từ gì để chứng minh.

3. Về hồ sơ, trình tự thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị qua sử dụng:

Theo quy định tại tiết b, c, khoản 1 Điều 8 Quyết định số 18/2019/QĐ- TTg thì ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định của Luật Hải quan, doanh nghiệp phải nộp bổ sung tài liệu:

b) Bản chính giấy xác nhận của nhà sản xuất máy móc, thiết bị về năm sản xuất và tiêu chun của máy móc, thiết bị đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 6 Quyết định này trong trường hợp máy móc, thiết bị được sản xuất tại quốc gia thuộc các nước G7, Hàn Quốc. Giấy xác nhận phải được hợp pháp hóa lãnh sự và kèm bản dịch sang tiếng Việt;

c) Chứng thư giám đnh được cấp bởi một tổ chức giám định được chỉ định đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 11 Quyết định này trong trường hợp máy móc, thiết bị được sản xuất tại quốc gia thuộc các nước G7, Hàn Quốc nhưng không có Giấy xác nhận của nhà sản xuất hoặc máy móc, thiết bị được sản xuất tại quốc gia không thuộc các nước G7, Hàn Quốc. Nội dung chứng thư giám định thực hiện theo quy định tại điểm a, b, c, d, e khoản 1 Điều 10 Quyết định này”.

Theo quy định dẫn trên phát sinh vướng mắc của một số doanh nghiệp: Trường hợp doanh nghiệp đã cung cấp được “bản chính giấy xác nhận của nhà sản xuất” theo quy định tại tiết b khoản 1 Điều 8 dẫn trên thì có cần phải thực hiện giám định lại máy móc, thiết bị đã qua sử dụng tại một tổ chức giám định được chỉ định và cung cấp “Chứng thư giám định” cho cơ quan hải quan khi thực hiện thủ tục nhập khẩu theo quy định tại tiết c khoản 1 Điều 8 nữa hay không?.

4. Về danh sách tổ chức giám định được chỉ định, thừa nhận:

Khoản 1 Điều 11 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg quy định: “Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức thực hiện việc chỉ định, thừa nhận theo thỏa thuận thừa nhận song phương hoặc đa phương các tổ chức giám định máy móc, thiết bị, dây chuyn công nghệ đã qua sử dụng, công bố công khai danh sách các tổ chức giám định đã được chỉ định, thừa nhận trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ để doanh nghiệp biết, lựa chọn sử dụng. ”

Tuy nhiên, hiện tại tra cứu trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ chưa có danh sách các tổ chức giám định máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được chỉ định, thừa nhận để các doanh nghiệp lựa chọn, thực hiện giám định và cơ quan hải quan chưa có đủ cơ sở để thực hiện thủ tục nhập khẩu theo quy định.

5. Về hiệu lực thi hành:

Khoản 1 Điều 17 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg quy định: 1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 6 năm 2019”. Tuy nhiên, không có điều khoản nào quy định việc bãi bỏ hiệu lực của Thông tư số 23/2015/TT- BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Như vậy, Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN có hết hiệu lực từ ngày 15/06/2019 sau khi Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg bắt đầu có hiệu lực thi hành hay không?.

Tổng cục Hải quan xin trao đổi thông tin để Quý Bộ được biết và mong sớm nhận được ý kiến của Quý Bộ trước ngày 12/07/2019 để hướng dẫn thực hiện thống nhất.

Trân trọng cám ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để biết, th/h theo điểm 1);
- Công ty TNHH Bestwway transport Service Vina (Đ/c: tầng 11, Tháp Tây, tòa nhà Hancorp, 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội);
- Công ty TNHH Kopa Việt Nam (Lầu 7, số 79, đường Trương Định, P. B
ến Thành, Q1, Tp. Hồ Chí Minh);
- Công ty TM XNK Hùng Phan (205A Nguyễn Xí, Phường 26,
 Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh);
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

Bình luận

Category