Chào mừng đến với trang thông tin và mua sắm BNQ Global!

Giỏ hàng của bạn đang trống

Tiếp tục mua hàng

CV 414/TCHQ-GSQL 17/1/2020 VƯỚNG MẮC VỀ Ô SỐ 3 TRÊN CÁC MẪU C/O

Sự khác biệt giữa thông tin tại ô số 3 với thông tin tại vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của C/O 

Bình luận

Category