Chào mừng đến với trang thông tin và mua sắm BNQ Global!

Giỏ hàng của bạn đang trống

Tiếp tục mua hàng

Công văn 5485/TCHQ-TXNK 28/8/2019 V/v thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng

Công văn 5485/TCHQ-TXNK 28/8/2019 V/v thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng hàng đưa ra nước ngoài sửa chữa kiểm tra chất lượng


Bình luận

Category